Vastuullisuus

Laadukas ja vastuullinen toiminta on keskeinen osa yrityksemme toimintaa. Yrityksellämme on kolme sertifikaattia; ISO9001 -laatusertifikaatti, ISO14001 -ympäristösertifikaatti sekä ISO13485 lääkinnällisten laitteiden sertifikaatti. Kaikki sertifikaatit auditoidaan säännöllisesti sisäisillä auditoinneilla sekä Kiwa Inspectan suorittamilla ulkoisilla auditoinneilla.

responsibility_banner.png

ISO9001 – laatusertifikaatti on osoitus siitä, että olemme sitoutuneet toiminnan jatkuvaan parantamiseen, asiakkaiden parempaan palveluun sekä siihen, että tuotteet ja palvelut täyttävät niin asiakkaiden kuin viranomaistenkin vaatimukset. Standardin perusrakenteeseen kuuluvat johdon vastuu, resurssien ja prosessien hallinta sekä jatkuva mittaaminen, analysointi ja parantaminen. Tärkeitä mittareita asiakkaan näkökulmasta ovat mm. asiakastyytyväisyyden kartoitus säännöllisesti, toimitusvarmuuden seuraaminen sekä poikkeamien ja reklamaatioiden seuranta. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta pystymme palvelemaan asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla.

kiwa_cert.png

ISO14001 – ympäristösertifikaatti luo pohjaa ympäristöasioiden tason parantamiseen ja ympäristöasioiden hallintaan. Sitoudumme sitä kautta kestävän kehitykseen sekä ekologisesta että taloudellisesta näkökulmasta.Tavoitteemme on jokapäiväisellä toiminnalla vähentää kulutusta sekä suosia kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. Seuraamme jätemäärää ja -kuluja kuukausittain jäteyhtiön raportoinnin avulla. Kierrätämme yrityksemme arjessa syntyvät jätteet kattavasti ja näin huolehdimme, että suurin osa jätteestä pääty hyöty- ja uudelleenkäyttöön. Lajittelemme pahvi-, muovi-, paperi-, lasi-, metalli-, bio- ja energiajätteen. Kattavalla jätteiden lajittelulla olemmekin saaneet kaatopaikkajätteen määrän liki nollatasolle.Pakkaamme tilaukset ympäristön kannalta tehokkaasti ja järkevästi ja käytämme pakkaamisessa kierrätysmateriaaleja. Suurin osa tuotteista on pakattu pahviin tai suojamuoviin. Tästä johtuen asiakas voi toimittaa pakkausmateriaalit kierrätyksen kautta hyötykäyttöön. Minimoimme sähkön kulutusta toimitiloissamme valaistuksen aikaohjauksella, valaisimien liiketunnistuksella sekä toimitilojen lämpötilan seurannalla. Seuraamme myös vedenkulutusta kuukausitasolla.Suomen MediTuotteen ympäristö- ja laatuvastaava sekä asiakaspalvelu auttavat mielellään asiakasta ympäristöystävällisten tuotteiden valinnassa. Tuotevalikoimasta löytyy kattavasti ympäristömerkittyjä tuotteita. Asiakkaan toiveesta voimme tehdä tuotevalikoimasta tarkemman listauksen, mistä löytyvät ympäristömerkityt tuotteet.

ISO13485 -sertifikaatti on osoitus siitä, että olemme vastuullinen terveydenhuollon tuotteiden toimittaja. Otamme lääkinnällisten laitteiden erityisvaatimukset huomioon kaikissa prosessin vaiheissa alkaen tuotteen valinnasta siihen saakka, että asiakas ottaa tuotteen käyttöön. Teemme valmistajien ja terveydenhuollon tuotteiden toimittajien kanssa tiivistä yhteistyötä varmistaen, että jälleenmyymämme tuotteet täyttävät Euroopan Unionin vaatimustenmukaisuudet. Huolehdimme terveydenhuollon tuotteiden varastoinnin erityisvaatimukset. Olemme myös rakentaneet selkeät prosessit mahdollisiin lääkinnällisten laitteiden vaaratilanneilmoituksiin sekä neuvoa-antaviin ilmoituksiin.